C.V.

Korpedagog:

Freelance sidan 1980:

 • leiar av seminar og workshops for koristar, dirigentar og lærarar i alle dei Nordiske landa, Tyskland, USA, Kina, Afrika og Søramerika.
 • gjesteforelesar ved div. høgskular i Norden. (eks.: Norges Musikkhøyskole, Sibeliusinstituttet Helsinki)
 • gjesteforelesar og aktivator på leiarkurs og “kick offs” for næringsliv og offentlege etatar. (eks.: Nordland Fylkeskommune, Oppvekstetaten i Bergen, NTHU adm, Undervisningsforbundet, Den Norske Legeforening, Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, Telenor, Statoil, Kirkens Nødhjelp, m.fl.)

 

Arrangør / komponist:

 • er representert med arrangement og komposisjonar i skulebøker i Norge, Tyskland og Østerike.

 

Dirigent:

 • dirigent og grunnleggjar av koret SKRUK.
 • dirigent og grunnleggjar av Det Norske Kammerkor.
 • var med å starte, og var dirigent for World Youth Choir saman med Eric Ericson og Stefan Sköld.
 • konsert-turnèar i Europa, USA, Søramerika og i Azerbaijan.

 

CD-innspelingar:

 • 26 plate/og CD-innspelingar med SKRUK.
  Utanom Europa er fleire av innspelingane utgitt på nasjonale labels i land som Japan, Korea, Malaysia, Tyrkia og USA
 • 7 plate/og CD-innspelingar med Det Norske Kammerkor
  saman med musikarar som Svend Asmussen, Georg Riedel Rune Gustavson, Henning Sommerro og Ytre Suløens Jassensemble.

 

Produsent / redaktør / programleder:

 • for CD-innspelingar (eks.: Kamerun Gospelsingers / Alta mottettkor)
 • filmmusikk og CD til kino-filmane ”Heftig og begeistret” og ”På sangens vinger”.
 • for Oslo Konserthus, opplegg og programleiing
 • NRK radio : ansvarleg for innhald, opplegg og leiing av vekemagasin i (1985 -1992.)
 • NRK TV : programlederoppdrag underholdning.
 • TV2 : ansvarleg for innhald, opplegg og leiing av ukentleg programserie (1992 -1993).

 

Kulturprosjekt:

 • har vore med å starte kulturprosjekt og samarbeid på tvers av etniske og religiøse grenser via musikk og korarbeid:
  i New Orleans LA, Ecuador, Peru, Colombia, Cuba, Madagaskar, Hellas, Azerbaijan, Nagaland og i Beijing.
 • var saman med rektor ved Azerbaijan Nasjonale Musikkonservatorium, Mr. Siyavous Kerimi og Azerbaijans kulturminister Polad Bülbül Uglu, ansvarleg for innhald og opplegg til ”The International Music Festival of Baku”.
 • fleire av kulturprosjekta er dokumenterte på CD-innspelingar, og gjennom diverse radio og TV-program i Norge og i dei nemnde landa.

 

Flesteparten av CD-innspelingane er utgitt på labelen til Kirkelig Kulturverksted.

 

Utmerkingar:

 • Den Norske Spellemannsprisen.
 • Ole Vig-prisen 1984
 • utmerking frå State of Lousiana ved guvernør Edvin M. Edwards 1987
 • 1. pris for kor Gøteborg internasjonale Musikkfestival 1988.
 • utmerking frå State of Lousiana ved guvernør M. J. Foster 1996 for arbeide med utvikling av kulturprosjekt i New Orleans.
 • utmerking frå Speaker of the House of Representatives ved Hunt Downer1996 for arbeide med utvikling av kulturprosjekt i New Orleans.
 • Petter Dass prisen utdelt av dagsavisa Vårt Land 1998.
 • Sunmørspostens Kulturpris 2003.
 • Bektas Özen Folkemusikkpris 2004 – frå “The Association for Recpect to Art” i Hasanoglan i Ankara.